سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) $ 2,432 lme (11:22) 1402/09/16
سرب (PB) $ 2,007 lme (11:22) 1402/09/16
مس (CU) $ 8,297 lme (11:22) 1402/09/16
آلومینیوم (AL) $ 2,117 lme (11:22) 1402/09/16
نیکل (NI) $ 16,250 lme (11:22) 1402/09/16
طلا (AU) $ 2,029 kitco (11:22) 1402/09/16
نقره (AG) $ 23 kitco (11:22) 1402/09/16
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده $ 2,432
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده $ 2,007
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده $ 8,297
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده $ 2,117
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده $ 16,250
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده $ 2,029
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده $ 23
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (11:22) 1402/09/16
نمودار
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم