سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) 3,052 $ lme (21:09) 1400/06/25
سرب (PB) 2,234 $ lme (21:09) 1400/06/25
مس (CU) 9,488 $ lme (21:09) 1400/06/25
آلومینیوم (AL) 2,868 $ lme (21:09) 1400/06/25
نیکل (NI) 19,850 $ lme (21:09) 1400/06/25
طلا (AU) 1,754 $ kitco (21:09) 1400/06/25
نقره (AG) 22 $ kitco (21:09) 1400/06/25
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده 3,052 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده 2,234 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده 9,488 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده 2,868 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده 19,850 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده 1,754 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده 22 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (21:09) 1400/06/25
نمودار