سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) $ 3,131 lme (04:04) 1401/07/01
سرب (PB) $ 1,877 lme (04:04) 1401/07/01
مس (CU) $ 7,815 lme (04:04) 1401/07/01
آلومینیوم (AL) $ 2,195 lme (04:04) 1401/07/01
نیکل (NI) $ 24,525 lme (04:04) 1401/07/01
طلا (AU) $ 1,673 kitco (04:04) 1401/07/01
نقره (AG) $ 19 kitco (04:04) 1401/07/01
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده $ 3,131
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده $ 1,877
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده $ 7,815
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده $ 2,195
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده $ 24,525
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده $ 1,673
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده $ 19
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (04:04) 1401/07/01
نمودار
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم