سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) 2,869 $ lme (11:24) 1400/04/03
سرب (PB) 2,175 $ lme (11:24) 1400/04/03
مس (CU) 9,289 $ lme (11:24) 1400/04/03
آلومینیوم (AL) 2,386 $ lme (11:24) 1400/04/03
نیکل (NI) 17,867 $ lme (11:24) 1400/04/03
طلا (AU) 1,776 $ kitco (11:24) 1400/04/03
نقره (AG) 25 $ kitco (11:24) 1400/04/03
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده 2,869 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده 2,175 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده 9,289 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده 2,386 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده 17,867 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده 1,776 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده 25 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (11:24) 1400/04/03
نمودار