سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) 3,540 $ lme (16:07) 1401/04/04
سرب (PB) 1,896 $ lme (16:07) 1401/04/04
مس (CU) 8,280 $ lme (16:07) 1401/04/04
آلومینیوم (AL) 2,436 $ lme (16:07) 1401/04/04
نیکل (NI) 22,900 $ lme (16:07) 1401/04/04
طلا (AU) 1,826 $ kitco (16:07) 1401/04/04
نقره (AG) 21 $ kitco (16:07) 1401/04/04
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده 3,540 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده 1,896 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده 8,280 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده 2,436 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده 22,900 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده 1,826 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده 21 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (16:07) 1401/04/04
نمودار
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم