سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) 3,686 $ lme (18:08) 1400/11/04
سرب (PB) 2,393 $ lme (18:08) 1400/11/04
مس (CU) 9,970 $ lme (18:08) 1400/11/04
آلومینیوم (AL) 3,079 $ lme (18:08) 1400/11/04
نیکل (NI) 24,000 $ lme (18:08) 1400/11/04
طلا (AU) 1,834 $ kitco (18:08) 1400/11/04
نقره (AG) 23 $ kitco (18:08) 1400/11/04
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده 3,686 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده 2,393 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده 9,970 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده 3,079 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده 24,000 $
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده 1,834 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده 23 $
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (18:08) 1400/11/04
نمودار
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم