سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی
IZNPB
نوع محصول قیمت زنده منبع تاریخ بروز رسانی نمودار
روی (ZN) $ 0 lme (11:55) 1403/03/08
سرب (PB) $ 0 lme (11:55) 1403/03/08
مس (CU) $ 0 lme (11:55) 1403/03/08
آلومینیوم (AL) $ 0 lme (11:55) 1403/03/08
نیکل (NI) $ 0 lme (11:55) 1403/03/08
طلا (AU) $ 2,019 kitco (00:01) 1402/09/25
نقره (AG) $ 23 kitco (00:01) 1402/09/25
محصول
روی (ZN)
قیمت زنده $ 0
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:55) 1403/03/08
نمودار
محصول
سرب (PB)
قیمت زنده $ 0
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:55) 1403/03/08
نمودار
محصول
مس (CU)
قیمت زنده $ 0
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:55) 1403/03/08
نمودار
محصول
آلومینیوم (AL)
قیمت زنده $ 0
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:55) 1403/03/08
نمودار
محصول
نیکل (NI)
قیمت زنده $ 0
منبع lme
تاریخ بروز رسانی (11:55) 1403/03/08
نمودار
محصول
طلا (AU)
قیمت زنده $ 2,019
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (00:01) 1402/09/25
نمودار
محصول
نقره (AG)
قیمت زنده $ 23
منبع kitco
تاریخ بروز رسانی (00:01) 1402/09/25
نمودار
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم