سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : آلومینیوم
از تاریخ : 1402/12/01
تا تاریخ : 1402/12/08
از تاریخ : 1402/12/01
تا تاریخ : 1402/12/08
منبع : LME
قیمت زنده : 2,140 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم