سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : آلومینیوم
از تاریخ : 1401/09/07
تا تاریخ : 1401/09/14
از تاریخ : 1401/09/07
تا تاریخ : 1401/09/14
منبع : LME
قیمت زنده : 2,195 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم