سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : آلومینیوم
از تاریخ : 1403/01/03
تا تاریخ : 1403/02/03
از تاریخ : 1403/01/03
تا تاریخ : 1403/02/03
منبع : LME
قیمت زنده : 2,645 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم