سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : آلومینیوم
از تاریخ : 1402/06/16
تا تاریخ : 1402/09/16
از تاریخ : 1402/06/16
تا تاریخ : 1402/09/16
منبع : LME
قیمت زنده : 2,117 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم