سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : روی
از تاریخ : 1402/06/27
تا تاریخ : 1402/07/03
از تاریخ : 1402/06/27
تا تاریخ : 1402/07/03
منبع : LME
قیمت زنده : 2,532 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم