سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : روی
از تاریخ : 1401/03/28
تا تاریخ : 1401/04/04
از تاریخ : 1401/03/28
تا تاریخ : 1401/04/04
منبع : LME
قیمت زنده : 3,540 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم