سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات کنسانتره روی
IZNPB
نام کشور میزان کلی صادرات ارزش دلاری کلی
چين 6,000 تن 1,069,000 $
تركيه 204 تن 24,000 $
آلمان 2 تن 300 $