سامانه جامع سرب و روی کشور
گزارشات و مستندات
IZNPB
نام : گزارش پایش و ارتقاء طرح جامع سرب و روی کشور در سال 1400
ترجمه عنوان : گزارش پایش و ارتقاء طرح جامع سرب و روی کشور در سال 1400
منبع : طرح جامع سرب و روی کشور (سال 1400)
IZNPB
نام : برنامه راهبردی توسعه صنعت سرب و روی کشور (تا افق ۱۴۲۰)
ترجمه عنوان :
منبع : طرح جامع سرب و روی کشور (سال ۹۸)
IZNPB
نام : گزارشات پایش و ارتقاء طرح جامع سرب و روی کشور در سال 99
ترجمه عنوان :
منبع : USGS، استعلام از سازمانهای صمت استانها، نظام مهندسی معدن، گمرک و بانک اطلاعاتی کوشا معدن (سال 99)
IZNPB
نام : ZINC
ترجمه عنوان : خلاصه اطلاعات کالاهای معدنی (فلز روی)، ژانویه 2020
منبع : usgs.gov
IZNPB
نام : ILZSG Insight
ترجمه عنوان : واکنش صنایع تامین کننده سرب و روی به اپیدمی کووید ۱۹
منبع : گروه بین المللی مطالعه سرب و روی (ILZSG)
IZNPB
نام : International Lead and Zinc Study Group
ترجمه عنوان : داده های اولیه مربوط به عرضه و تقاضای سرب و روی در نیمه اول سال 2020
منبع : گروه بین المللی مطالعه سرب و روی (ILZSG)
IZNPB
نام : گزارش طرح جامع سرب و روی کشور (سال۹۷)
ترجمه عنوان :
منبع :
IZNPB
نام : گزارشات بازار 4 حوزه از صنایع پایین دستی صنعت سرب و روی
ترجمه عنوان :
منبع :
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم