سامانه جامع سرب و روی کشور
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم