درباره ما

در راستای جمع‌آوری اطلاعات متقن و ایجاد تصویری واضح از وضعیت صنعت سرب و روی کشور از سال 1397 با محوریت مجتمع سرب و روی مهدی آباد (ایمیدرو) و با همکاری شرکت مشاور کوشا معدن و با مشورت و بهره‌گیری از نظرات کلیه ذینفعان صنعت و صاحبان صنایع و نخبگان مربوطه، تدوین طرح جامع سرب و روی کشور آغاز و در سال 1399 نسخه اولیه آن ارائه گردید. به نحوی که در این سند علاوه بر تصویری دقیق از وضعیت صنعت سرب و روی، اهداف و برنامه‌های اجرایی تا افق سال 1420 تعیین شده است. در همین راستا "سامانه جامع سرب و روی کشور" به آدرس www.iznpb.ir با هدف حفظ پویایی، جریان آزاد اطلاعات و سهولت در دسترسی، به ابتکار مجتمع سرب و روی مهدی آباد (ایمیدرو) طراحی و در اختیار کلیه ذینفعان قرار گرفته است. در این سامانه علاوه بر ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا و جامع از کل صنعت سرب و روی کشور شامل تولید، مصرف، واردات، صادرات و... همچنین پیاده سازی کلیه معادن، صنایع معدنی، فرآوری و صنایع پایین دستی بر بستر GIS ، به میزان توازن فعلی در ظرفیت‌ها . تولید بخش‌های مختلف و پایش سالانه نسبت به برنامه پرداخته شده است. این سامانه می تواند در تصمیم سازی و بهره‌گیری بازار، تولید کنندگان و بخش‌های مرتبط حاکمیت و کلیه ذینفعان موثر واقع گردد.