سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات کنسانتره سرب
IZNPB
نام کشور میزان کلی صادرات ارزش دلاری کلی
چين 37,000 تن 24,064,000 $
امارات متحده عربي 427 تن 289,000 $
تركيه 5,000 تن 3,980,000 $