سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (سيستان وبلوچستان)
IZNPB
نام معدن وضعیت ذخیره کلی(تن) استخراج واقعی
چاه سربی غیر فعال 0 تن 0 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم