سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات کنسانتره سرب
IZNPB
نام کشور میزان کلی واردات ارزش دلاری کلی
تركيه 99 تن 110,000 $
عراق 135 تن 44,000 $