سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : مس
از تاریخ : 1402/11/07
تا تاریخ : 1402/12/08
از تاریخ : 1402/11/07
تا تاریخ : 1402/12/08
منبع : LME
قیمت زنده : 8,373 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم