سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : مس
از تاریخ : 1401/09/07
تا تاریخ : 1401/09/14
از تاریخ : 1401/09/07
تا تاریخ : 1401/09/14
منبع : LME
قیمت زنده : 7,815 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم