سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : روی
از تاریخ : 1403/03/27
تا تاریخ : 1403/04/26
از تاریخ : 1403/03/27
تا تاریخ : 1403/04/26
منبع : LME
قیمت زنده : 2,904 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم