سامانه جامع سرب و روی کشور
قیمت‌های جهانی : روی
از تاریخ : 1402/12/09
تا تاریخ : 1403/03/08
از تاریخ : 1402/12/09
تا تاریخ : 1403/03/08
منبع : LME
قیمت زنده : 0 $
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم