سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (فارس)
IZNPB
نام معدن وضعیت ذخیره کلی(تن) استخراج واقعی
کوه سرمه فعال 5,129,500 تن 298,500 تن
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم